�������

�������

� �������� ������������ ���������� � ���������� ������� ������, ���������, ������, ���������.

��� �������� ������ ���� �� ������ ��������������� ������������� ������ ������.

�������

 • ������� ����� ��� "�������"
  �.���-��������, 1-11 ������, �����������, �������� ��������� �� ������ � ��
  nou-stupeni.ru
 • �������� ������ ��� ����
  ���������� �������� ������: ������, ����������������, �������, �����������
  design-netfort.ru
 • ������� ����� "�����������"
  �������� � 1 �� 9 ������. ������ �� 2-8 �������. �. �����������
  prosveshenie.moschools.ru

������

���� ����� �����
27.04.2010 16:54����� "���������"� ��� ����� ������ ������������� ������. �� ��� �����
26.04.2010 17:19����� "���������"� ����� � ����� ��������� ��� ��� ����. ��� ����� �������� �����. ))))
�����
23.04.2010 14:48��� ������� ����� "�����������". ������� �����2010-����������� ������ �����, � �� ���� ����������� � ��������� � ���� ������� �������, � ������� ��������� ������ � ���� �������� �����- ����� �����������. � ����� � �������� �� ������ ������ � ������������� ���������� �������- �� ���� �� ������- � ��� 25 �.��� � �����- � ���������� �� ����������� ������- �� ����� ��������������� ���������, �� ����� ���������� �������� �����������-������. ��� � ���� ���� ������������ ����� ���� ���������� ������� ������� � ����������� ���������� � ��������� ����� �������������� ������� ���������- � ��� ������� ���������� ����� �� �������� ���������. ������� ������� ������� ����������- � ������ ������� � �������- ������� �� ������� �� �������, ���� ��������������� ����������� ���������, ������ ������������� ������, � ��������- ���� ������, � �� �������� ����� �� ����� ������������� � �������������� ��� ������ �������� ��������� ���������� ��������� ������� � ������ ����- ��� �������� ������. �� � ����� ����������� � ����� �� ����������, �� ����������� ����, �� �������������. � �������� -��� ������, � �� ������� ����� ������ ����������� � �����- � ���� ��������� ������� 8 ��������������� ����� �� ���������� � �������� "��"- �� ���� 2 �����, � ������� ������ ��� �������� � ����.- �� ���� �� ������ �� � ����� �������� ������� �� �������� ������ ������ ������, �� �����, �����, �����. �� ��� ��� �������� �� ������ ���- ��� � �������� �� ��������� ��� ������� � ������, ���� ���� ��� ������ �� ����- ������ � 9 ���, ������ �� ������ 5-6 ������� ������, ��� � ���������� ��� ������� ��� ������- ����� ������ ��� �������, ����� ���� ������ �� ����� - � �������������, ���� �� �������. ������ ����� ������ �������� ����� "�����������", �� ��� ����� �� ���������� �� � ������- ������� ����������� ��� ����� ����� ��� ���. ����������� ���� ���- � ������ ����� �����������.
��������
21.04.2010 15:18������� ������������������� ����� "�������� �����"����� �� �������� ������� � 10 �����? ��� �������, ��������� �� ����� �� �������� �������!
�������� ����� �������������
20.04.2010 12:36����� "�������"���������� ����������� ��������� �������� 27 ������ ������ 100% ���� 108 ��� ��������� ������� ���� ��� ��� ���� www.modern-it.ru ���� ���� ������� ������� � �������� �� 1 �� 9 ������ 495 727 28 10 ���������� ���������
�����
20.04.2010 12:30��� "������������ ��������"��� ������ ����������� ���� ��������� �������� ������ 100% 27 ������ ���� 108 ��� ��������� ������� ���� ��� ��� ���� www.modern-it.ru ��� 727 28 10 ���������� ��������� ���� ������� �������� � ������� ��� 1 �� 9 ������ ���� � 1 ���� �� 15 ���
�����
18.04.2010 17:02��� ����� "����� ������"���-�� � ����������,���������!������������� �����...�� ���� �����:� ������� ����� ����� ���������,������� �� �������,����� ��� ������ � �������...
18.04.2010 17:02��� ����� "����� ������"���-�� � ����������,���������!������������� �����...�� ���� �����:� ������� ����� ����� ���������,������� �� �������,����� ��� ������ � �������...
18.04.2010 16:55��� ����� "����� ������"��,�� ��� �� �����!� �� �������,���������� ���,���� ����� � ���� ����� �� ����!������� � ��� ���� ����������,�������� ����,�������,� ��� ����� �������� � ����������!�� �������...����� ����� ���������� ������ ���,� �� ������ ���� �����...���� ������������ �������,38 ���. � �����!��������,�� ���????����� ������� �� ������� ����������-������ ����� ���������� � ������ �� �����!��� ������ ����������,������������� �����, � ������� �������� ������ ����������!������� ������������-�������� �������,�������� � ���������!�� �����,��� ������ �������� ����!����� ��� ���������� ���������,����� ��� ����� "�����",���� ����� ������������,��� ��������...�������� ��� ������� �� �����...
03.04.2010 15:11����� "�����������"������� ������ �� ���������� �������� ���������� ����� � 8-�� ��� � ������� �������������� ��������.� ��������� ��������: �������� � ������ � ������� �� �����������. ���������� �� �������� �������. �������� �������� ��� ����� � ����������. ��������� ��������� �� ������� PADI � �������� � �� �������� ����. ��������� ����, ��������, ������������. ��� ��������� ����� �������� �������������������� ������ ������������.�����������,������� � �������� ��� �����. �������� ���� ����������� ���. +7926 20 33 703 [email protected] www.dive4kids.ru
�������� ����